ПРЕПОРЪЧАНО

Препоръчваме, като най-изгодна семейна тарифа за 10 посещения от 50 минути и  самостоятелно ползване на пещерата:

Семейство : 2ма възрастни с две деца/ едно под 7 и едно над 7/- 330 лв

Семейство : 2ма възрастни с две деца/ над 7/-350 лв.

Семейство : 2ма възрастни с две деца/ под 7 /-300 лв.

Ако сте харесали нашите предложения...

ВНИМАНИЕ!

 В солната пещера няма вода, храна и тоалетна. Тоалетната е в приемната зала. Не се допуска внасяне и консумиране на храна Препоръчително е терапията да се провежда без прекъсване. Всеки индивидуално да помисли за приема на течности и храна преди терапията, както и за облеклото си. В солната пещера се влиза с калцуни, които се предоставят от нас! Обстановката в пещерата е релаксираща ,като нормално звучи тиха музика, в синхрон  с цветотерапията. Ако желаете тишина и постоянно осветление, моля да ни информирате!

Преди да влезете, ще получите инструкции за реда  в пещерата.

Абонаментните такси се заплащат при първото посещение в брой или по банков път.

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Тежка хипертония, Рецидивиращо и масивно кървене от всякакъв вид, Кръвни заболявания в остър стадий , Остър стадий на респираторни заболявания , Тежка хронична респираторна недостатъчност , Активна туберкулоза, Психични разстройства и всички видове наркомании , Злокачествени заболявания , Интоксикация ,Сърдечна недостатъчност.
В случай на подозрение, дали терапията за сол е подходяща за Вас, трябва да се консултирате с Вашия лекар.